Uitnodiging ledenvergadering 2023

Jaarvergadering v.v. SNA 2023

Hierbij willen wij alle leden en ouders van jeugdleden uitnodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering op donderdag 16 november 2023.  Aanvang 21.00 uur (na afloop van de training). Wij willen iedereen verzoeken aanwezig te zijn.

De notulen van de ledenvergadering, die onder punt 2 besproken zullen worden, zijn als bijlage te lezen op deze site.

 

Zie hieronder de notulen van vorig jaar

Notulen 13-10-2022 

 De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Notulen AV 13-10-2022
  3. Jaarverslag penningmeester
  4. Verslag kascommissie
  5. Benoeming commissieleden
  6. Jubilarissen
  7. Mededelingen bestuur
  8. Verkiezing bestuursleden
  9. Rondvraag c.q. gelegenheid tot spreken
  10. Sluiting

Hoofdsponsors

Recent aangepast

Agenda

 

        

Donderdag 14  December  Kaartavond
Vrijdag 29  December  Zaalvoetbaltoernooi
Vrijdag 2  Februari  Carnaval
Vrijdag 22  Maart  Beerpong
Zaterdag 27  April  Koningsdag
Woensdag 8  Mei  Summerparty