QR Protocol v.v. SNA

QR-code protocol v.v. SNA 
 

Zoals bekend is het verplicht om bij binnenkomst van de kantine uw coronatoegangsbewijs te laten zien. Vanuit de KNVB is er een mogelijkheid geboden om de sportkantine in twee vakken te verdelen. Deze werkwijze zullen we dan ook handhaven bij vv SNA.

Vak 1 (linkse ingang zijde hoofdveld) is alleen voor afhalen. Hier kun je alleen bestellen en afhalen en hoef je dan ook geen QR-code te laten zien. Houd zoveel mogelijk afstand tijdens het wachten en verlaat het vak als je je bestelling ontvangt. Er zullen in dit vak geen (sta-)tafels en stoelen staan. Consumeren kan op het terras buiten.

Vak 2 (via hoofdingang / rechter ingang zijde hoofdveld) dit kan worden gezien als de normale sportkantine. Entree is enkel geldig met een geldige QR-code. Controle is statisch en dynamisch, afhankelijk van te verwachten bezoekersaantal.

 

Alleen werkzame kantinemedewerkers worden niet gecontroleerd op een geldige QR-code.


Bestuur v.v. SNA