Jaarvergadering 2021

Hierbij willen wij alle leden en ouders van jeugdleden uitnodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering op donderdag 28 oktober 2021 Aanvang 21.30 uur (na afloop van de training).

Wij willen iedereen verzoeken aanwezig te zijn.

De notulen van de ledenvergadering, die onder punt 2 besproken zullen worden, zijn als bijlage te lezen op deze site.

 

 Met vriendelijke groet, Bestuur v.v. SNA


   

 Agenda Jaarvergadering 2021

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Notulen AV 21-12-2020
  3. Jaarverslag penningmeester
  4. Verslag kascommissie
  5. Benoeming commissieleden
  6. Jubilarissen
  7. Mededelingen bestuur
  8. Verkiezing bestuursleden
  9. Rondvraag c.q. gelegenheid tot spreken
  10. SluitingNotulen Algemene Ledenvergadering v.v. SNA 2020

Document notulen 2020 in Word 

Document notulen 2020 als PDF